Amacımız Nedir?

/Amacımız Nedir?

AMACIMIZ

Genç İmam Hatipliler Derneği, Genç İmam Hatipliler Dergisi ve Genç İmam Hatipliler Gazetesi olarak bilinen, 81 ilde faaliyet gösterip üç ayrı oluşumu içerisinde barındıran hareketten kamuoyuna…

Genç İmam Hatipliler Derneği, Genç İmam Hatipliler Dergisi ve Genç İmam Hatipliler Gazetesi bu üçü birbirinden ayrı değil tek bir çatı altında bulunan ve gayesi yalnızca ilah-i rıza olan kurulaşlardır.
81 ilde faaliyet gösteriyoruz ve faaliyet alanlarımız yalnızca Türkiye ile sınırlı değildir.
Aksine dünya ülkeleri de faaliyet alanlarımız içerisindedir.
Özellikle gerçek İslam ile henüz tanışmayan dünya ülkeleri ve İslam’ın dokunmadığı kişilere Allah’ın ayetlerini ulaştırma, İslam’dan haberdar edip İslam’ın güzelliklerini anlatmak için varız.

”Bu hareket hiçbir parti, tarikat, cemaat, vakıf, dernek, grup ve gruplara bağlı değildir ve hiçbiri ile ilişkisi bulunmamaktadır. Bu sayılanların aksine bütünlüğü, tümcülüğü ve tekciliği savunarak ayrıştırıcılığın, ayrıştırmanın önüne geçmek için vardır.”

Görüşülen kişiler, siyasi parti üyeleri, dernek ve vakıf üyeleri, devletin çeşitli makamlarında bulunan kişiler yalnızca istişare amaçlı işlerin sekteye uğramaması açısındandır.
Kimsenin arka, ön ve yan bahçesi değil aksine ana bahçesi olup verdiğimiz meyvelerden tüm herkesi faydalandırmak için varız.
Ektiğimiz tohum, fidan olduğunda, çınara dönüşüp gölgelik haline geldiğinde herkesi güneşin yakıcılığından uzak tutmaya çalışacak ve bunu da Allah’ın izniyle başaracaktır.
Tüm samimiyetimizle menfaatten uzak bir tavır takınarak yalnızca işimizi yapmaya (ki bu iş tüm Müslümanların asli vazifesidir) gayret sarf ediyor ve yalnızca bu hedef doğrultusunda ilerlemeye çalışıyoruz.
Önümüze çıkmak isteyen, bizlere düşmanlık besleyip yükselişimize engel olmak isteyen, burası sizin değil öte de durun demekten çekinmeyenlere cevabı, hizmet ettiğimiz tek ve en büyük makam olan Yüce Allah en güzel şu şekilde veriyor;
”KAFİRLER İSTEMESELER DE ALLAH NURUNU TAMAMLAYACAKTIR” SAFF Suresi 8. ayeti

Kamuoyuna, müslümanlara ve insanlığa saygıyla duyurulur.