Vizyon ve Misyon

/Vizyon ve Misyon

Misyonumuz

Genç İmam Hatipliler, 81 ilde oluşturduğu il temsilcilikleri ve il temsilciliklerine bağlı üyeleri ile gönüllüleri aracılığıyla dini ve milli değerlerini yaşamaya ve yaşattırmaya çalışmak için çabalar.

Genç İmam Hatipliler, ülke bütünlüğünü, birlik ve beraberliği, herkese eşit mesafede olup tüm değerlere saygı duymayı kendisine vazife bilir.

Hiçbir partiye, tarikata, cemaate, gruba ve gruplara bağlı olmayan, bu sayılanların hiçbiri ile ilişkisi bulunmayan bu hareket, yalnızca Yüce Allah’ın ayetlerini insanlara tebliğ edip, dini ve milli değerlerini yaşatabilmek için uykularını feda etmektedir.

Vizyonumuz

Genç İmam Hatipliler’in Misyonu, Kur’an ışığında vatanına sahip çıkan adaletli, edepli ve vefalı gençler yetiştirmek,

Gençlerin daha donanımlı bir şekilde yetişip dinine, vatanına ve geleceğine sahip çıkmalarını sağlamak için gerekli imkanları sağlamak,

Gençlerin fikirlerini önemseyip genç yazarların önünü açarak insanlığa en güzel fikri sunmak,

Dini ve Milli değerler ışığında yarınlarına sahip çıkacak kişileri aynı çatı altında toplayıp birlikte hareket etme kabiliyetini güçlendirmek,

Kültürümüzün değişmez bir unsuru olan mazlumun yanında olma anlayışından yola çıkarak mazlumu, mağduru, hakkı ve haklıyı savunmak,

Yeryüzünde hak, adalet, ve iyilik yani İslam hakim oluncaya dek hiç yorulmadan ve usanmadan uykularını feda etmek,

Genç İmam Hatipliler, bu temel değerler ışığında kendisine rehber olarak Kur’an, yol gösterici olarak da Hz. Peygamber’i seçerek daha yaşanılabilir bir düzen için uykularını feda etmekten kaçınmamaktır.