Yeminimiz

/Yeminimiz

YEMİNİMİZ

Allah’a,

Meleklere,

Kitaplara,

Peygamberlere,

Ahirete ve Kadere yemin olsun!

Hiçbir zaman adaletten şaşmayacağıma,

Ahlaklı ve temiz bir dünya için çalışacağıma,

Mazlum nerede olursa olsun kol kanat gereceğime,

Her koşulda hakkın ve haklının yanında duracağıma yemin ederim.

Zulmeden en yakınım dahi olsa zalimden taraf olmayacağıma, söz veriyorum.

Çıktığım bu kutlu yolda, Kur’an çizgisinden bir an olsun şaşmayacağıma, Hz. Peygamber’den başka önder ve yol gösterici tanımayacağıma ant içerim!

Melekler bu yeminime şahit olsun!

Bu yeminimi de unutursam yüreğim kurusun!

Sesim kısılana, yüreğim kuruyana dek mazluma umut olup garibandan taraf tutacağıma söz veriyorum.

Allah bu kutlu yolumuzda şahidimiz ve yardımcımız olsun!